Avís per al Portal Funciona en la Xarxa SARA, en Internet i per a mòbils
 • El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques li informa que l'accés i ús de les pàgines web www.plandepensiones-age.es, www.fondedepensiones-age.es, www.funciona.gob.es  y www.funciona.es, així com tots els subdominis i directoris inclosos en aquestes adreces (en endavant conjuntament denominats com el Portal), així com els serveis o continguts que a través d'aquestes es poden obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest avís legal, sense perjudici que l'accés a algun dels serveis o continguts esmentats poguessin necessitar l'acceptació d'unes condicions generals addicionals.


  Per això, si les consideracions detallades en aquest avís legal no són de la seva conformitat, preguem que no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús d'aquest o dels serveis i continguts inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.


  Els dominis d'Internet plandepensiones-age.es, fondodepensiones-age.es, funciona.gob.es, funciona.es i tots els subdominis inclosos en aquests són de titularitat del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, María de Molina 50, 28071 Madrid.


  El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar la utilització de les eines i informacions contingudes en el web pel que fa a l'adopció de decisions sobre l'inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Tals decisions han de ser contrastades als centres, organismes o dependències competents.


  En tot cas, la informació i continguts d'aquesta web no podrà ser al·legada en processos contradictoris amb l'Administració Pública, no assumint cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos de l'Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.


  Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d'aquesta web sense citar-ne l'origen o sol·licitar autorització.


  El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin a través de les distintes adreces de correu electrònic que apareixen en aquestes pàgines, excepte la del mateix departament. La informació obtinguda a través de les bústies contingudes en aquestes pàgines té caràcter merament informatiu, sense que en cap cas pugui derivar-se efecte jurídic vinculant (Reial Decret 208/1996, art 4 b).


  Tant el disseny del Portal i els seus codis font, com els logos, marques, i la resta de signes distintius que hi apareixen pertanyen al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.


  El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques es reserva el dret a realitzar canvis en el Portal sense previ avís, amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny. Els continguts i serveis que ofereix el Portal s'actualitzen periòdicament. Aquests continguts tenen un caràcter merament informatiu, per la qual cosa suggerim comprovi la vigència i exactitud de les dades a les fonts administratives oficials corresponents.


  L'accés a la web no implica l'obligació per part del  Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de controlar l'absència de virus, o de qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.