Documentación técnica elaborada para a adaptación do Sistema Badaral ao Plan de Pensións. A súa utilización polos distintos organismos é optativa, exceptuando a interface coa Entidade Promotora.