• Un dels objectius del Portal Funciona és ser un portal accessible per a tots els ciutadans, independentment de si tenen alguna discapacitat o empren algun tipus d'instrument diferent per a accedir als continguts de les pàgines web, com a navegadors de text, lectors de pantalla, etc.

   

  Els portals www.funciona.gob.es, www.funciona.es, www.plandepensiones-age.es y www.fondodepensiones-age.es, del Ministeri d'hisenda i Administracions Públiques, s'han desenvolupat seguint les recomanacions d'accessibilitat de la norma UNE 139803:2004 d'accessibilitat. Aquesta norma estableix les característiques que han de complir els continguts disponibles perquè puguin ser utilitzats per la major part de les persones, incloent persones amb discapacitat i persones d'edat avançada, de forma autònoma o mitjançant les ajudes tècniques necessàries.
  Per a això, s'estan aplicant les directrius d'accessibilitat WAI 1.0 nivell AA dels estàndards establerts per W3C.

   

   Entre d'altres, s'han adoptat les mesures següents:

  • Ús de CSS per a la presentació de la informació.
  • Text alternatiu en les imatges.
  • Els enllaços ofereixen detalls de destinació de l'hipervincle.
  • Ús dels estàndards del W3C.

  Aquest portal està dissenyat amb un format comú per a totes les pàgines de continguts, zona de capçalera, columna esquerra de menú, zona central de continguts i menú superior. Això permet familiaritzar-se fàcilment amb l'estructura dels documents i facilitar així la navegació a les persones que necessiten ajudes tècniques per a la navegació.

   

  Nota: Aquesta declaració de conformitat recull les pàgines que es troben sota els dominis *.funciona.gov.es i *.funciona.es, exclou, per tant, les pàgines a què ens porten els enllaços externs així com  altres continguts disponibles en aquest portal proveïts per tercers.
  Des de Funciona tractem de millorar l'accessibilitat cada dia. Li invitem a ajudar-nos, amb els seus suggeriments, a fer d'aquest portal un lloc cada vegada més accessible.